DIGITALE VAARDIGHEDEN IN HET VO


Introductieaanbod: Basis voor 9,95 per leerling


3 blokken, meerdere modules


Officevaardigheden
U kiest de variant Office365 of de variant Office2019.

Office365 gaat ervan uit dat leerlingen werken met Office365 online.

Office2019 gaat ervan uit dat leerlingen werken met Office2019 geïnstalleerd op de computer.

PRIJZEN

Module Office365

10,00

Module Office2019

10,00

Module Basiskennis ICT

5,00

Module Mediawijsheid en informatievaardigheden

5,00

TOTAAL

20,00

INTRODUCTIEAANBOD:
drie moduls voor 9,95

Basiskennis ICT

Bij Basiskennis ICT gaat het om de volgende onderwerlpen:

 • basisbegrip ICT: het kunnen benoemen van functies van computers en computernetwerken;

 • infrastructuur: het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware, het kunnen bedienen van verschillende apparaten en programma's en het kunnen opslaan en toegankelijk maken van informatie.

 • veiligheid: het op de hoogte zijn van - en kunnen omgaan met - beveiligings- en privacyaspecten in het kader van persoonlijke en financiële gegevens.

Mediawijsheid

Leerlingen komen op verschillende manier met allerlei media in aanraking. Bij mediawijsheid gaat het om vaardigheden die leerlingen nodig hebben om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de informatiesamenleving.


Informatievaardigheden

Zoeken op internet is voor veel leerlingen een dagelijkse bezigheid geworden. Uit de miljoenen websites op internet moeten zij de juiste informatie weten te vinden.

Leerlingen moeten zich de volgende vragen leren stellen:

•   Hoe zoek ik op internet?

•   Hoe formuleer ik een goede zoekvraag?

•   Welke zoekwoorden gebruik ik?

•   Wat is een goede zoekstrategie?

•   Wat staat er in de tekst?

•   Wat is de afkomst van de tekst?

•   Hoe weet ik of de informatie betrouwbaar is?Digiblok GEVORDERD

PRIJZEN

Module Computervaardig

10,00

Module Onlinevaardig

10,00

Module Mediawijsheid

5,00

Module Digiveilig
(onderdeel van bovenstaande twee modules)

0,00

TOTAAL

25,00

Bij aanschaf van complete pakket20,00

MODULE Mediavaardig

Leerlingen komen op verschillende manier met allerlei media in aanraking. Bij mediawijsheid gaat het om vaardigheden die leerlingen nodig hebben om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de informatiesamenleving.

Mediawijsheid wordt uitgesplitst in:

 • Weten wat media is en doet:inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe media gemaakt worden, zien hoe media de werkelijkheid kleuren.
 • Omgaan met media: apparaten, software en toepassingen gebruiken, je kunnen oriënteren binnen mediaomgevingen.
 • Werken met media:informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in sociale netwerken.
 • Mediastrategie: doelen realiseren met media, reflecteren op het eigen mediagebruik.


MODULE Computervaardig

In deze module worden de basisbegrippen en -vaardigheden behandeld voor het gebruik van apparaten, het maken en beheren van bestanden, netwerken en gegevensbeveiliging.

 • Deze module bevat de volgende hoofdstukken:
 • Mobiele apparaten
 • Hardware en netwerken
 • Software
 • Documentbeheer
 • Veilige computer

MODULE Onlinevaardig

In deze module worden de basisbegrippen en -vaardigheden behandeld die betrekking hebben op internetgebruik, efficiënt zoeken naar informatie, online communicatie en e-mail. In deze module worden ook de belangrijkste onderwerpen van veilig dagelijks ICT-gebruik behandeld (malware, phishing, virussen.

 • Deze module bevat de volgende hoofdstukken:
 • Internet
 • Veilig online
 • Zoeken op internet
 • Internetbedreigingen
 • Werken met mail
 • Social Media

MODULE Digiveilig

In deze module leren leerlingen bewust en veilig omgaan met ICT middelen.De onderwerpen worden in de verschillende deelmodules van Computervaardig (Veilige computer) en Online vaardig (Veilig online, Internetbedreigingen) behandeld.Digiblok SPECIALIST

PRIJZEN

Module Word Specialist

10,00

Module Excel Specialist

10,00

Module PowerPoint Specialist

10,00

TOTAAL

30,00

Bij aanschaf van complete pakket25,00

Certificaat

Het behalen van een certificaat is enorm waardevol, omdat het wereldwijd wordt erkend. Bij sommige vervolgopleidingen is het een vereiste of toch minimaal een groot voordeel als de student een Office-certificaat bezit. Als ze dit al op de middelbare school hebben gehaald, krijgen ze daar bij hun vervolgopleiding meestal een vrijstelling voor.

Ook zal het leerlingen veel tijd besparen. Als ze bijvoorbeeld weten hoe een automatische inhoudsopgave in Word werkt, is dat handig bij het maken van profielwerkstuk. Leerlingen/studenten kennen vaak 70 procent van de mogelijkheden van programma’s als Word en Excel niet.

MEER OFFICE?

Wilt u meer office of hebben leerlingen geen voorkennis van Office? Kies dan voor de methode Praktisch MOS, zie www.praktischmos.nl.

MODULE Word Specialist

In de Officemodules van Basis hebben leerlingen als officevaardigheden geleerd. Deze module bevat alle extra leerstof die daarbovenop nodig is.

 • Stijlen en opsomming meerder niveau's
 • Afbeeldingen
 • Documentindeling
 • Tabel
 • Samenwerken
 • Werken met objecten
 • Werken met bestanden

MODULE Excel Specialist

In de Officemodules van Basis hebben leerlingen als officevaardigheden geleerd. Deze module bevat alle extra leerstof die daarbovenop nodig is.

 • Verplaatsen en kopiëren
 • Functies
 • Celverwijzingen
 • Grafieken
 • Afdrukken
 • Werken met tabellen
 • Werkbladopmaak en gegevensanalyse
 • Groeperen en subtotalen
 • Gegevens importeren en bewerken
 • Sjablonen en gegevens uitwisselen
 • Bestandsbeheer

MODULE PowerPoint Specialist

In de Officemodules van Basis hebben leerlingen als officevaardigheden geleerd. Deze module bevat alle extra leerstof die daarbovenop nodig is.

 • Grafieken maken
 • SmartArt gebruiken
 • Vormen tekenen
 • Overgang en animatie vervolg
 • Diavoorstelling geven
 • Thema, diamodel en sjabloon
 • Werken met secties
 • Presentatie delen en samenwerken
 • Controleren en afdrukken
 • Tekst invoegen en koppelen
 • Werken met bestanden